Shirely's Pearls
Vis en gezondheid
Hygiëne is belangrijk
Vis in het dieet
Steeds meer artsen en diëtisten wijzen op de heilzame werking van vis en adviseren wat vaker een visje te nemen ten koste van vlees. Het Voedingscentrum, het onafhankelijk adviesorgaan over voeding, adviseert minimaal tweemaal per week vis op het menu te zetten.
Maar wat maakt vis zo gezond? Het gezegde “Zo gezond als een vis” bestaat niet voor niets, want vis bevat veel vitamines, mineralen, eiwit, ijzer en gezonde vetten.

Sinds 1995 moet elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt of verhandelt een voedselveiligheidsplan hebben, dat is gebaseerd op HACCP. In zo’n plan staan processen beschreven die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding/productie, verpakken, opslag en transport. Hierbij worden ook de kritische controlepunten genoemd. Dit zijn de punten in een proces waarbij er iets kan misgaan met het product en waarvoor men een beheersmaatregel moet treffen.
Lees meer...


Eet vis bewust


Steeds meer mensen zijn tegenwoordig bewust bezig met gezondheid en voeding. Diëten zoals het Vastendieet, Cambridge dieet, Superfoods en het Oerdieet zijn nu niet voor niets de trend. Ook daarom adviseert het Voedingscentrum minimaal tweemaal per week vis op het menu te zetten. Vis zit boordevol eiwitten, vitaminen en mineralen.
Vishandel Snoek juicht deze initiatieven van harte toe en houdt haar producten daarom bewust laag in zout en vet.

.